TÍCH HỢP VỀ 1 NỀN TẢNG, ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI LÀM.

Là một nền tảng hỗ trợ việc tự động hóa quá trình kinh doanh của KH, Bizcare.com.vn đã nghiên cứu và xây dựng mô hình kinh doanh trong thời đại số hóa bằng cách cung cấp 15 tiện ích mở rộng trên cùng 1 nền tảng quản trị Marketing với sự quy mô và độ chính xác của việc phân tích quá trình kinh doanh của hàng nghìn doanh nghiệp .

Chúng tôi đã giúp khách hàng, đến từ nhiều ngành khác đạt được hiệu quả Marketing thông qua việc trải nghiệm khách hàng được chuyển đổi và tự động.

Dịch vụ chuyển đổi từ nền tảng Doanh nghiệp tự quản lý riêng lẻ kênh thương hiệu sang nền tảng quản lý toàn hệ thống tại thời điểm sự cạnh tranh thị trường ngày càng mạnh. Chúng tôi là chuyên gia trong việc kết nối hàng triệu khách hàng mục tiêu cho doanh nghiệp và đảm bảo được sự kết nối đúng đối tượng, tạo niềm tin, xây thương hiệu.

1. TIẾP NHẬN YÊU CẦU

Khi khách hàng tiếp cận hệ thống, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu của doanh nghiệp, mục tiêu truyền thông của thương hiệu. Và đưa ra những giải pháp lộ trình phù hợp với khách hàng trong việc tích hợp một nền tảng quản trị marketing.

  • Nghiên cứu
  • Phân tích ngành nghề, sản phẩm
  • Xem xét mức độ phù hợp

2. TRIỂN KHAI VÀ PHÁT TRIỂN

Tạo một tài khoản quản trị để khách hàng quản lý được toàn bộ kênh thương hiệu quả mình.
Tiến hành triển khai và kết nối tất cả nền tảng cho thương hiệu, sản phẩm, dịch cụ của doanh nghiệp, bằng các công việc:

  • Sản xuất nội dung
  • Đăng lên hệ thống 15 tiện ích
  • Chạy quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất

3. THEO DÕI, ĐO LƯỜNG, BÁO CÁO

Để đánh giá chính xác và cụ thể về hiệu quả việc truyền thông thương hiệu của doanh nghiệp trên nền tảng của Bizcare. Chúng tôi có những báo cáo cụ thể về các kết quả:

  • Lượt xem
  • Lượng tương tác
  • Báo cáo bằng hình ảnh xác thực

Kết quả đạt được

0%

Ngân sách tiết kiệm được cho việc truyền thông marketing online.

0%

Thời gian tiết kiệm được để tìm kiếm liên hệ các đối tác khác

0%

Cơ hội tìm kiếm thêm khách hàng mới có nhu cầu