Tối ưu quy trình kinh doanh

Chia nhỏ quy trình khiến kinh doanh phức tạp và tổng hợp lại chúng đem lại nhiều lợi ích hơn bao giờ hết.

Chúng tôi tin rằng quy trình kinh doanh có thể gây ra những thay đổi đáng kể trong các công ty và tổ chức. Các vấn đề như giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nhu cầu của khách hàng trở thành nguồn gốc của những biến đổi này, dẫn đến việc nâng cao giá trị của doanh nghiệp và khách hàng, tập trung vào tăng hiệu quả và các hoạt động có lợi nhuận hơn.

  • Giai đoạn 1: Phân tích thực trạng

    Chúng tôi nghiên cứu quy trình hiện tại và xác định các yếu tố quan trọng được giữ lại trong quá trình kinh doanh. Chúng tôi làm nổi bật những vấn đề và những thiếu sót, xác định rủi ro trong quá trình và xây dựng các biện pháp bảo vệ chống lại chúng.

  • Giai đoạn 2: Lên kế hoạch thực hiện

    Chúng tôi xây dựng một nền tảng tích hợp, tăng hiệu quả hoạt động và lập kế hoạch để giảm thiểu rủi ro. Tiếp theo, chúng tôi thiết kế lại cấu trúc tổ chức, xác định và lập kế hoạch chi tiết. Tính khả thi của việc thực hiện quy trình mới được thảo luận với các bên liên quan.

  • Giai đoạn 3: Triển khai và hoàn thiện

    Các kế hoạch Marketing và triển khai chi tiết chuyển sang giai đoạn mới. Các nền tảng tiện ích được xây dựng phù hợp với từng loại hình kinh doanh, ngành hàng. Chúng tôi xúc tiến các quy trình và làm hoàn thiện các chức năng để triển khai chiến lược Marketing của bạn.

Kết quả bạn nhận được

0%

Ngân sách tiết kiệm được cho việc truyền thông marketing online.

0%

Thời gian tiết kiệm được để tìm kiếm liên hệ các đối tác khác

0%

Cơ hội tìm kiếm thêm khách hàng mới có nhu cầu