gói dịch vụ listing

Listing thương hiệu/sản phẩm/dịch vu của doanh nghiệp trên hệ thống site uy tín: kienthuc.tv, luatsugioi.vn, hi.com.vn, vutbay.com.vn…

Lợi ích nhận được

  • Một bài viết chất lượng về thương hiệu.
  • Bài listing được hỗ trợ chạy Adwords hoặc SEO top Google.
  • Đăng tải trên hệ thống site có traffic lớn, uy tín.
  • Khi tìm kiếm về thương hiệu sẽ hiển thị ngay bài listing ở trang đầu Google

Chi phí

Chi phí tính theo gói mua bài viết trên hệ thống site uy tín.