Gói mua bài viết
trên hệ thống content publisher

300.000 VNĐ

mỗi bài viết

 • Một bài viết giới thiệu thương hiệu / sản phầm / dịch vụ.
 • Bài viết có nội dung chất lượng, trình bày thu hút.
 • Đăng tải trên hệ thống uy tín, có traffic lớn: Nội thất/Công nghệ/Giáo dục/Thời trang/…
 • Được tối ưu bài SEO, hỗ trợ lên top Google.
 • Bài viết được đăng tải lên hệ thống Fanpage.

1.000.000 VNĐ

mỗi bài viét

 • Một bài viết giới thiệu thương hiệu / sản phẩm / dịch vụ.
 • Bài viết có nội dung chất lượng, trình bày thu hút.
 • Được thiết kế hình ảnh chuyên nghiệp cho bài viết.
 • Được sản xuất 1 video giới thiệu về sản phẩm / dịch vụ.
 • Được sản xuất 1 video giới thiệu về sản phẩm / dịch vụ.
 • Đăng tải trên hệ thống uy tín, có traffic lớn: Nội thất/Công nghệ/Giáo dục/Thời trang/…
 • Được tối ưu bài SEO, hỗ trợ lên top Google.
 • Bài viết được đăng tải lên hệ thống Fanpage
 • Video giới thiệu được đăng tải lên Youtube.

500.000 VNĐ

mỗi bài viết

 • Một bài giới thiệu thương hiêu / sản phẩm / dịch vụ.
 • Bài viết có nội dung chất lượng, trình bày thu hút.
 • Được thiết kế hình ảnh chuyên nghiệp cho bài viết
 • Đăng tải trên hệ thống uy tín, có traffic lớn: Nội thất/Công nghệ/Giáo dục/Thời trang/…
 • Được tối ưu bài SEO, hỗ trợ lên top Google.
 • Bài viết được đăng tải lên hệ thống Fanpage.