Những chú ý khi quay phim

News & Blog

Chú ý khi quay phim:

  • Chỉ quay 30 – 50 file, không quay quá nhiều.
  • Quay sai, quay hỏng xóa file luôn.
  • Quay cảnh dài, 30 giây – 1 phút, không quay cảnh ngắn.
  • Mỗi cảnh quay 1 lần, không quay lặp lại.
  • Tập trung quay toàn và cận cảnh, trung cảnh không nên quay nhiều.
  • Chọn góc máy đẹp rồi mới bấm máy, không quay góc máy xấu, ẩu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.