Những chú ý khi quay phim

Tư vấn

Chú ý khi quay phim:

  • Chỉ quay 30 – 50 file, không quay quá nhiều.
  • Quay sai, quay hỏng xóa file luôn.
  • Quay cảnh dài, 30 giây – 1 phút, không quay cảnh ngắn.
  • Mỗi cảnh quay 1 lần, không quay lặp lại.
  • Tập trung quay toàn và cận cảnh, trung cảnh không nên quay nhiều.
  • Chọn góc máy đẹp rồi mới bấm máy, không quay góc máy xấu, ẩu.

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  theo dõi  
thông báo
We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.