Archive for category: Nhân sự

MC Nguyễn Thúy Hằng

Họ và tên: Nguyễn Thúy Hằng Quê quán: Hà Nam Năm sinh: 1994 Trường Đại học: Đại học Lao động Xã hội

Read More 0

MC Lê Anh Phương

Họ và tên: Lê Anh Phương Quê quán: Hà Nội Trường đã theo học: Đại học Điện lực Chỗ làm hiện tại: MC Thể thao tại Truyền hình K+...

Read More 0

MC Nguyễn Hương Quỳnh

Họ và tên: Nguyễn Hương Quỳnh Quê quán: Hà Nam Trường đã theo học: Đại học Lao động Xã hội

Read More 0

MC Trang Nguyễn

Họ tên: Nguyễn Thị Trang Quê quán: Hà Tĩnh Năm sinh: 1994 Trường đã theo học: Đại học Luật Hà Nội

Read More 0

MC Nguyễn Linh Trang

Họ và tên: Nguyễn Linh Trang Quê quán: Tuyên Quang Năm sinh: 1995 Trường đã theo học: Đại học Luật Hà Nội Các video đã dẫn của Linh Trang...

Read More 0
We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.